Werkwijze:

Start: Tijdens de intakefase zal ik samen met u, uw hulpvraag vaststellen. Uw na het kennismakingsgesprek  (thuis) ingevulde intakeformulier vormt hierbij de leidraad. Een zoektocht naar patronen, gevoelens en gedragingen en doelen. 

Intake 2021
Word – 8.7 KB 41 downloads

Hoe: In de beginfase zal ik uitleg geven hoe ik kijk naar de mens met een neurobiologische blik. Niet primair vanuit het trauma, maar meer vanuit nieuwsgierigheid naar de trauma respons reactie die u NU in het dagelijks leven ervaart. Al mijn kennis van de werking van het brein, de polyvagale theorie van Stephen Porges en het werk van Franz Ruppert tezamen en mijn ervaringen liggen hieraan ten grondslag

 

 

Tijdens de behandelafspraken bespreken we het effect van de voorgaande sessie, en brengt u zelf in waar u aan wilt werken. We gaan een tijdelijk samenwerkingsverband aan. Dus geen protocollen en richtlijnen maar maatwerk dat bij u past. 

 

Mijn individuele aanpak kenmerkt zich door een variatie van diverse technieken met als basis Hypnotherapie en Brainspotting.

 

Hoe zou het zijn om vandaag de stap te zetten van overleven naar leven?