EMDR Rotterdam

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Letterlijk vertaald betekent het door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Bij een psychotrauma wordt ervan uitgegaan dat een cliënt als het ware 'bevroren' is in een traumatische of nare situatie en reacties op die oude, traumatische situatie blijft herhalen, ook al is dat niet meer nodig. Bijvoorbeeld: iemand maakt een auto-ongeluk mee. Iedere keer dat hij of zij daarna een zelfde soort auto ziet rijden of op dezelfde plek rijdt, kan hij of zij in paniek raken. Ook al weet de betrokkene rationeel heel goed dat dat niet nodig is. De oude, traumatische 'informatie' (van het ongeluk) is nog niet voldoende verwerkt en alle zintuiglijke ervaringen van 'toen' roepen in het hier en nu psychische klachten op. Met EMDR blijkt het mogelijk, deze disfunctionele respons vaak volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

Ik heb de opleiding tot Master Practitioner EMDR Therapeut in 2015 afgerond bij de Bivt