Opstellingen

Opstellingen is een methodiek waarmee u naar een vraag, thema of situatie kijkt zonder veel geanalyseerd of gepsychologiseer. De vraag, het thema of de situatie wordt in de ruimte zichtbaar gemaakt mbv voorwerpen. Bewuste en onbewuste informatie komt naar voren, wordt helder en beïnvloedbaar. De meest bekende werkvorm is de familie opstellingen waarbij onderzocht wordt of huidige belemmeringen in het persoonlijk leven of in relaties voortkomen uit eerdere gebeurtenissen in het gezin van herkomst. Ook is het mogelijk om een loopbaanopstelling te doen rond werk- of beroepskeuze, een organisatieopstelling rond samenwerking, of een gezondheid opstelling rond ziekte en chronische klachten. Ik heb hiervoor diverse bijscholingen gevolgd.