Hypno2 Methode

Ik ben de samenwerking aangegaan met collega Harald Bok en Mirella A Satoor de Rootas, de ontwikkelaars van de Hypno2 methode om definitief te stoppen met roken. Een simpele methode, zonder veel last van ontwenningsverschijnselen, zonder ongewenste gevolgen –zoals veel aankomen in gewicht!- en zonder al te veel moeite.
Het verschil van deze met veel andere methodes is dat je met de Hypno2 Methode niet alleen stopt met roken, maar ook stopt met je rookverslaving. En dat is heel iets anders. Alleen maar stoppen met roken leidt vaak tot een verschuiving van je verslaving, naar bijvoorbeeld meer eten of snoepen of iets anders dat je zo diep van binnen voelt nodig te hebben maar waar je wellicht niet zo graag bewust voor kiest. Deze unieke methode bestaat uit slechts 2 sessies. In de eerste sessie wordt het bewuste deel van jouw rookverslaving helemaal in kaart gebracht zodat je precies weet wat roken voor jou betekent en waar jij het voor gebruikt.

In de tweede sessie pakken we het onbewuste deel aan van je verslaving. En dat doen we met beproefde hypnotherapeutische technieken, zodat jij op alle niveaus volledig ondersteund wordt in jouw veranderingsproces. Je krijgt nog een soortgelijke oefening ter ondersteuning mee naar huis.
www.hypno2.nl

nbvh

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Letterlijk vertaald betekent het door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen). deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten.
Bij een psychotrauma wordt ervan uit gegaan dat een cliënt als het ware 'bevroren' is in een traumatische of nare situatie en reacties op die oude, traumatische situatie blijft herhalen, ook al is dat niet meer nodig. Bijvoorbeeld: iemand maakt een auto-ongeluk mee. Iedere keer dat hij of zij daarna een zelfde soort auto ziet rijden of op dezelfde plek rijdt, kan hij of zij in paniek raken. Ook al weet de betrokkene rationeel heel goed dat dat niet nodig is. De oude, traumatische 'informatie' (van het ongeluk) is nog niet voldoende verwerkt en alle zintuiglijke ervaringen van 'toen' roepen in het hier en nu psychische klachten op.

Met EMDR blijkt het mogelijk, deze disfunctionele respons vaak volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

Ik heb de opleiding tot Master Practitioner EMDR Therapeut gevolgd bij de Bivt bivt.nl en ben daardoor aangesloten bij de samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland. emdr-therapeuten.nl