Neuro- Linguïstisch Programmeren

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. NLP gaat niet over de inhoud, maar over de structuur van communicatie.
De elementen van NLP staan voor:
Neuro; ons zenuwstelsel, hoe we de buitenwereld aan onszelf weergeven en de manier waarop we hersenen conditioneren om tot bepaald gedrag te komen. Linguïstisch; hoe u tegen uzelf en met de ander praat, dus gebruik maakt van taal. Programmeren; dit is waar NLP uiteindelijk om gaat. Hoe kunt u gedrag, emoties en overtuigingen veranderen. Behalve de mooie definitie hierboven kan NLP voor u een hele effectieve manier zijn om te ontdekken hoe u zelf blokkeert of juist in beweging zet. U ontdekt bv. hoe u steeds weer onderhandelt tussen denken en doen, dromen en rationaliseren, tussen blijven staan en actie. Wie wint er, waarom en wat wilt u eigenlijk echt? NLP is een verandermethodiek, waarbij u zich bewust wordt van aangeleerde patronen.

Opstellingen

Opstellingen is een methodiek waarmee u naar een vraag, thema of situatie kijkt zonder veel geanalyseer of gepsychologiseer. De vraag, het thema of de situatie wordt in de ruimte zichtbaar gemaakt mbv voorwerpen. Bewuste en onbewuste informatie komt naar voren, wordt helder en beïnvloedbaar. De meest bekende werkvorm is de familieopstelling waarbij onderzocht wordt of huidige belemmeringen in het persoonlijk leven of in relaties voortkomen uit eerdere gebeurtenissen in het gezin van herkomst. Ook is het mogelijk om een loopbaanopstelling te doen rond werk- of beroepskeuze, een organisatieopstelling rond samenwerking, of een gezondheidsopstelling rond ziekte en chronische klachten.